Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 19.01.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Skrilje.

Številka: 35024-3/2016-2

Datum: 18.1.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1238/1 k.o. 2389 Skrilje:

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 1,60 m ter širini 1,00 m;

-          služnostna pravica poseganja napušča in žleba v zračni prostor v dolžini 14,00 m in širini 1,00 m;

-          služnostna pravica poseganja balkona v dolžini 4,12 m in širini 1,10 m;

-          služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje mini biološke čistilne naprave v dolžini 1,00 m in širini 1,00 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *24, *25, *28, *27/1, *27/2, *27/3, *27/4, vse k.o. 2389 Skrilje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnost Skrilje