Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Ajdovščina

datum: 03.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na več parcelah v k.o. Ajdovščina, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja kabelske kanalizacije električnega voda.

Številka: 35024-32/2015-2

Datum: 30.11.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parcelah št. 1473/10, 1475/6, 1476/4, 1789/7, vse k.o. 2392 Ajdovščina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje kabelske kanalizacije za električni vod v skupni dolžini 93,00 m ter širini 0,50 m in na parceli št. 1473/10 k.o. 2392 Ajdovščina za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 7,00 m in v širini 0,50 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1473/11 k.o. 2392 Ajdovščina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera