Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 13.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe, zainteresiranemu ponudniku odda v najem prostor v prvem nadstropju objekta na Goriški 17.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem zainteresiranemu ponudniku prostor št. 15, površine 8,60m2, v prvem nadstropju objekta na naslovu Goriška 17.

Izhodiščna najemnina bo določena skladno s Pravilnikom  o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) , v primeru več interesentov pa se bo obračunavala v najvišji ponujeni vrednosti, ki pa ne sme biti manjša od najemnine po pravilniku.

V skladu z željo in potrebami najemnika se bo lahko v okviru najemnega razmerja oddala v souporabo tudi sejna soba (v tem primeru se najemnina ustrezna poviša)

Najemno razmerje se bo sklenilo za nedoločen čas in zakonskim odpovednim rokom.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-22/2015    

Datum:    13.11.2015

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe