Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - električni kablovod v k.o. Ajdovščina

datum: 09.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanje električnega kablovoda na nepremičninah v lasti občine.

Številka: 35024-24/2015-2

Datum: 6.11.2015

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda 20 kV na parceli št. 1447/2 k.o. 2392 Ajdovščina v dolžini 6,00 m in širini 1,00 m, na parceli št. 1430/2 k.o.  2392 Ajdovščina v dolžini 12,00 m in širini 1,00 m, na parceli št. 1332/1 k.o. 2392 Ajdovščina v dolžini 6,00 m in širini 1,00 m, na parceli št. 1332/2 k.o. 2392 Ajdovščina v dolžini 19,00 m in širini 1,00 m, na parceli št. 1326/5 k.o. 2392 Ajdovščina V dolžini 13,00 m in širini 1,00 m in na parceli št. 1326/11 k.o. Ajdovščina v dolžini 82,00 m in širini 1,00 m, z dvema jaškoma dimenzij 1,80 m x 1,80 m in 1,50 m x 1,50 m za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja infrastrukture.

Obremenitev nepremičnega premoženja se ustanavlja v javno korist in je utemeljena na podlagi 31. člena ZSPDSLS, 55. členom Uredbe in 59. člena EZ.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnostna pravica - električni kablovod