Rezultati občinskih javnih razpisov iz področja družbenih dejavnosti

datum: 02.11.2015
kategorija: Javni razpisi

V nadaljevanju so objavljeni rezultati javnih razpisov Občine Ajdovščina iz področja družbenih dejavnosti, objavljenih v letu 2015.

Rezultati razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične dediščine ter delovanja zvez v občini

Rezultati razpisa za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih, invalidskih in drugih neprofitnih organizacij

Rezultat razpisa za subvencijo obrestne mere za najete stanovanjske kredite: Proračunska sredstva za subvencijo obrestne mere za najete stanovanjske kredite so zadoščala za odobritev subvencije prvim 23. upravičencem uvrščenim na prednostno listo A.

Rezultati razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Ajdovščina v letu 2015

Rezultati razpisa za sofinaciranje mladinskih in otroških programov, projektov v letu 2015