Javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline

datum: 05.10.2015
kategorija: Druge javne objave

30.9.2015 je RA ROD Ajdovščina v skladu z Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v programskem obdobju 2014 – 2020 (Uradni list RS, št. 42/2015 z dne 16.6.2015) in Sklepa o Izdelavi Strategije lokalnega razvoja in vzpostavitvi Lokalne akcijske skupine Vipavske doline z dne 06.03.2015 občine Ajdovščina in občina Vipava objavila javni poziv za vstop v partnerstvo Lokalne akcijske skupine Vipavske doline.

 Povabilo k sodelovanju v Lokalni akcijski skupini LAS Vipavska dolina

Pristopna izjava

Dodatne informacije v zvezi z vstopom v partnerstvo LAS lahko dobite na naslovu Razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina, na telefonski številki 05 365 36 00 ali elektronskem naslovura.rod@siol.net.