Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi v k.o. Ajdovščina

datum: 10.09.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi zainteresiranemu uporabniku v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO 

Občina Ajdovščina odda v neodplačno uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostor št. 18 (cca 14 m2) v prvem nadstropju stavbe na naslovu Gregorčičeva 20, Ajdovščina. 

Prostor se oddaja za namene izvajanja humanitarnih programov, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo navedeni pogoj ter imajo z odločbo podeljen status društva v javnem interesu.. 

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora bo sklenilo za obdobje 5 let, z možnostjo podaljšanja.  

Uporabnik je dolžan kriti obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila.  

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-20/2015-4

Datum:    10.9.2015

Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi