Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 29.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št 2482/1 k.o. 2379 Budanje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 9,50 m ter v širini 0,50 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 735/1 k.o. 2379 Budanje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


ŽUPAN

Tadej BEOČANIN
Številka: 35024-17/2015-2

Datum: 26.6.2015