Svetniki potrdili nadzidavo štirih učilnic ajdovske šole

datum: 24.06.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Občinski svetniki so na včerajšnji redni seji med drugim potrdili novelacijo investicijskega programa nove osnovne šole v Ajdovščini, ki predvideva nadgradnjo štirih učilnic. Vključno z zunanjo ureditvijo in ograditvijo šolskega kompleksa se bo naložba v novo šolo Danila Lokarja povišala še za približno 800 tisoč evrov na skupnih 7,6 milijona evrov (po tekočih cenah).

V iskanju rešitve za manjkajoče učilnice v še ne dograjeni novi šoli Danila Lokarja se je tik pred zdajci našlo tudi najbolj primerno. Na prejšnjo inačico z dograditvijo dveh učilnic nad kolesarnico in predelavami nekaterih drugih prostorov so imeli pedagoški delavci in svet staršev šole več pripomb, zato se je iskalo boljšo rešitev. Najnovejša predvideva nadzidavo štirih učilnic nad prvo triado in nekaj manjših prilagoditev obstoječih prostorov. S predlagano rešitvijo soglaša tudi Ministrstvo za šolstvo in šport, ki bo prispevalo denar za tri dodatne oddelke in sicer v višini 42 odstotkov vrednosti.

Demografske projekcije za prihodnja leta napovedujejo povečanje šoloobveznih otrok tako za štursko šolo kot tudi za šolo Danila Lokarja v Ajdovščini. V novi šoli s 24 velikimi in tremi malimi učilnicami bi že v šolskem letu 21016/17 zmanjkalo prostora za dva oddelka, kasneje pa še za tretjega. Ker pa se z novim predlogom nadzidave smiselno ponuja prostor za štiri učilnice, bo ena za rezervo. Morda pa bo že kmalu potrebna, če bo število otrok naraščalo hitreje od napovedi, kot se je to zgodilo ob načrtovanju nove šole pred petimi leti.

Štirim nadzidanim učilnicam nad pritličjem pripadajo še sanitarije, garderobe in kabineti ter seveda povezava z ostalimi prostori. Sočasno bi zaradi boljše funkcionalnosti predelali še nekatere druge prostore, šolski kompleks pa tudi ogradili.

Seveda ta rešitev pomeni tudi enoletni zamik selitve v nove prostore, ki je bil predviden za začetek novega šolskega leta. Je pa smiselno manjkajoče prostore urediti že sedaj in ne, ko bi dejansko zmanjkalo prostora. Nova šolska stavba namreč še ni povsem končana, potekajo še zaključna dela, sedanji izvajalec pa bo že upošteval nove načrte, da ne bi kasneje po nepotrebnem rušili že zgrajenega. Razpis za izvajalca del bo predvidoma objavljen konec avgusta.