Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega načrta občine Ajdovščina

datum: 23.06.2015
kategorija: Novice

V avli občinske stavbe je do preklica javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega prostorskega načrta (OPN). Javna obravnava bo v sredo, 1. julija 2015 ob 16. uri v sejni sobi občine.

V času javne razgrnitve si lahko občani ogledajo gradivo v živo na sedežu občine, v digitalni obliki je objavljeno na spletni strani občine (http://www.ajdovscina.si), še najbolje pa bo, če se udeležijo javne obravnave 1. julija.

Pripombe in predloge je moč posredovati pisno na posebnem obrazcu, ki spremlja razgrnjeno gradivo. Ogled osnutka prostorskega načrta je možen v poslovnem času občine. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani občine, pripombe pa je moč posredovati tudi po elektronski pošti na obcina@ajdovscina.si.

panoramaPoleg dopolnjenega osnutka prostorskega načrta, ki ga je izdelala Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo – Katedra za prostorsko planiranje; je med gradivi na ogled še okoljsko poročilo, ki ga je izdelal Inštitut za varnost Lozej, in presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe OPN na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ki ga je izdelal Center za kartografijo favne in flore.

Občina Ajdovščina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališča, ki jih bo objavila na svoji spletni strani.