Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - vzdrževanje meteorne kanalizacije v Šmarjah

datum: 01.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja meteorne kanalizacije v Šmarjah.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 4469/2 k.o. 2396 Šmarje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje meteorne kanalizacije v dolžini 0,50 m in širini 0,50 m v korist vsakokratnega lastnika parcele št. *315/1 k.o. 2396 Šmarje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

Številka: 35024-6/2015-3

Datum: 1.4.2015

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - meteorna kanalizacija Šmarje