O parkiranju v središču Ajdovščine

datum: 18.03.2015
kategorija: Novice

Še preden bi se občina lotila celovite prenove mestnega jedra Ajdovščine, je vodstvo občine želelo slišati mnenja krajanov glede ureditve mirujočega prometa, se pravi parkiranja avtomobilov v središču mesta. Zato jih je povabilo na srečanje v Dom krajanov, kjer se je včeraj zbralo 80 občanov.

Stanovalci se sicer zavedajo, da bi si mestno jedro zaslužilo več novih vsebin in urejene infrastrukture, vendar se mnenja, kako do tega priti, precej razhajajo. Večina prisotnih prebivalcev mestnega jedra ideji, da na Lavričevem trgu ne bi bilo več mogoče parkirati, ni naklonjena. Menijo, da je kvaliteta življenja v mestnem jedru nižja kot marsikje drugje, saj ob stalnih prometnih težavah plačujejo višje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, pa čeprav nimajo možnosti, da bi se ogrevali na plin, pogrešajo širokopasovno optično povezavo, kanalizacija je slaba … Predlagajo pa, da bi redarji bolj dosledno nadzirali parkiranje na trgu in kršitelje, ki svoja vozila puščajo na najbolj nemogočih mestih tudi kaznovali.

Župan Tadej Beočanin je obljubil, da bo občina mnoge ideje in pripombe stanovalcev upoštevala, vendar pa poudaril, da pa si prave prenove in oživitve Lavričevega trga ne predstavlja, če bodo avtomobili še naprej gospodarji trga.

Občina bo v vsakem primeru najprej uredila parkirišči za starim mlinom in ob sedanji osnovni šoli, skupaj bo tako na voljo 200 parkirnih mest.