E-odpadke ločuj in okolje varuj! Ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija

datum: 20.01.2015
kategorija: Obvestila

Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina in Nova Gorica, v sodelovanju s podjetjem Zeos in pod medijskim pokroviteljstvom radia Robin, pripravljata veliko ozaveščevalno - zbiralno nagradno akcijo E-ODPADKE LOČUJ IN OKOLJE VARUJ. Akcija bo potekala od ponedeljka 26. januarja do četrtka 19. februarja 2015 na vseh osnovnih šolah, ki so pristopile k akciji. Zbirali bomo odpadne električne in elektronske aparate - OEEO (igrače, mobiteli, el. orodje, mali gospodinjski aparati, feni, brivniki, MP3,…).

K električni elektronski opremi spadajo vse aparature, ki jih lahko priklopimo na električno omrežje in vsa oprema, ki se napaja na baterije.

Pri zbiranju lahko šolam pomagate tudi občani in sicer tako, da odpadno OEEO prinesete v naš zbirni center pod Dolgo Poljano, kjer oddate OEEO za določeno šolo. Z oddajo OEEO boste pomagali svoji šoli do nagradnega koncerta! Med obiskovalci zbirnega centra bomo vsak torek in četrtek na Radiu Robin izžrebali nagrajence.

Z akcijo želimo konkretno seznaniti in osvestiti otroke ter posledično njihove družine ter Vas občane, s posledicami nepravilnega ravnanja z OEEO ter vzpostaviti zbiranje tovrstnih odpadkov v ustrezne odpadkovne tokove.

Upamo, da bomo vsi skupaj z navedeno akcijo pripomogli k boljši osveščenosti na področju ravnanja z OEEO ter bomo v našo zavest podali informacijo, da je odpadke potrebno ločevati ter jih odložiti na pravo mesto.

Zato je sporočilo naše akcije: »ODLOČI SE IN LOČI«