Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Šturje - prizidek k garažam v Palah

datum: 20.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Šturje - oddaja se prizidek pri garažah v Palah.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala prizidek k garažam v izmeri 90 m2, ki stoji znotraj kompleksa bivše vojašnice v Palah, parc. št. 384 k.o. Šturje, za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev.

Najemnina na podlagi določil Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list RS št. 31/08) znaša 178 eur / mesec.

Najemnik lahko v  prostoru opravlja dejavnost skladiščenja in druge neproizvodne dejavnosti.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ceno, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-1/2013-17

Datum:   20.1.2015

Namera, sklenitev neposredne najemne pogodbe, prizidek k garažam v Palah