Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina - zemljišče za kiosk

datum: 14.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina - v najem oddaja zemljišče za postavitev kioska.

 Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, zaradi neprijav na objavljeno namero dne 22.12.2014, ponovno objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku del zemljišča s parc. št. 492/1 k.o. Ajdovščina, v izmeri 10 m2 na Gregorčičevi ulici, za potrebe postavitve kioska, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Del zemljišča, ki se oddaja, je namenjen zgolj postavitvi kioska, zato se lahko na objavljeno namero prijavijo le osebe, ki bodo oddano zemljišče uporabljale za te potrebe.

V najemni pogodbi bo natančno naveden del zemljišča, ki se oddaja.

Izklicna mesečna najemnina za posamezen del zemljišča iz prve točke znaša 30,00 eur (izračunano skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008)).

Rok za prijavo na objavljeno namero je 8 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ceno, ob izpolnjevanju navedenih pogojev, in sicer po preteku roka 8. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478-120/2009

Datum:   14.1.2015

Namera - najem zemljišča za kiosk