Literarni natečaj - povabilo

datum: 08.12.2014
kategorija: Obvestila

Lavričeva knjižnica Ajdovščina v okviru zaznamovanja 150-letnice vabi slovenske literarne ustvarjalce k sodelovanju na LITERARNEM NATEČAJU.

Predlagane teme so naslednje:

1. Radost jeseni

2. Samota v mestu

3. Z besedo k srcu

4. Sence preteklosti

5. Kam jutri?

Vsak avtor lahko pošlje največ tri (3) prispevke. Dolžina posameznega prispevka naj ne presega 10.000 znakov. Poslana besedila predtem ne smejo biti javno objavljena. Starostnih omejitev za sodelovanje ni.

Zaželeno je, da so dela predhodno lektorirana!

Avtorji naj pošljejo prispevke v tiskani obliki (v večji kuverti) na naslov:

Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Cesta IV. prekomorske 1

5270 Ajdovščina,

s pripisom NATEČAJ »BESEDOVALNICA«. Da bi zagotovili enakopravno obravnavo, naj bodo prispevki označeni zgolj s šifro.

Sodelujoči naj v kuverto dodajo še drugo zapečateno kuverto, v kateri naj bodo navedeni njihovi osnovni podatki: ime in priimek, kaj počnejo oziroma s čim se ukvarjajo, njihova starost in naslov, elektronski naslov, po želji lahko številka mobilnega telefona.

Prispevke sprejemamo do vključno 5. januarja 2015.

Izbrana literarna dela bodo objavljena v posebni publikaciji, ki jo bo Lavričeva knjižnica izdala v okviru počastitve svoje 150-letnice.

Udeleženci natečaja bodo o objavi obveščeni po 15. januarju 2015 po elektronski pošti.

Opozorilo: sodelujoči z oddajo prispevka vnaprej pristanete na objavo svojega dela!

Literarni izbor bo opravil Bojan Bizjak, pisatelj iz Ajdovščine, ki je vodil poletno literarno delavnico - »Besedovalnico«, v okviru katere je nastala pobuda za ta vseslovenski literarni natečaj.

Lavričeva knjižnica Ajdovščina