Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 06.11.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Številka: 35024-53/2014-2

Datum: 6.11.2014


Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1755/1 k.o. 2390 Dobravlje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: električnega priključka v dolžini 51,35 m in širini 0,50 m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 133/7 in 133/9, obe k.o. 2390 Dobravlje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice