Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

datum: 17.10.2014
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

ZADEVA: NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

Na podlagi  34. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 in 50/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Druge javne objave, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina proda zainteresiranim kupcem premičnine – osnovna sredstva, in sicer prenosne računalnike LENOVO THINK PAD z naslednjimi inventarnimi številkami:

0004122

0004121

0004113

0004112

0004106

0004104

0004101

0004099

po cenah, ki so navedene v tem seznamu kot ocenjene vrednosti.

Osnovna sredstva, ki so predmet prodaje, so obrabljena in stara štiri leta. Ogled je možen po predhodni najavi na tel: 05 365 91 17.

Zainteresirani kupec mora na Občino Ajdovščina poslati pisno prijavo na objavljeno namero, z navedbo inventarne številke osnovnega sredstva, za katerega je zainteresiran. Prijava je možna v 15 dneh od objave te namere.

Pogodba bo z zainteresiranimi kupci sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-95/2014-37

Datum:   16.10.2014

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe z oceno vrednosti prenosnikov