Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

datum: 16.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne menjalne pogodbe v k.o. Planina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 in 50/2014) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi menjalne pogodbe, s katero bo zemljišči s parc. št. 2156/2 (gozd v izmeri 125 m2) in parc. št. 2157/2 (stavbno v izmeri 20 m2), obe k.o. (2399) Planina, ki sta v njeni lasti, zamenjala za zemljišče s parc. št. 793/2 (stavbno v izmeri 62 m2) k.o. (2399) Planina.

Za menjavo nepremičnin bo sklenjena neposredna pogodba.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

  ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-281/2012-5

Datum:   16.10.2014

Namera za sklenitev neporsredne menjalne pogodbe