Izid volitev za župana in za člane občinskega sveta na rednih lokalnih volitvah 5. 10. 2014

datum: 13.10.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je na svoji seji dne 6.10.2014 v zvezi z volitvami župana Občine Ajdovščina dne 5.10.2014 ugotovila, da nihče od kandidatov za župana ni prejel večine glasov, zato je potrebno izvesti drugi krog glasovanja za župana med kandidatoma Tadejem Beočaninom in Marjanom Poljšakom, ki bo 19.10.2014.

 Kandidati za župana so prejeli naslednje število glasov:

1. Tadej Beočanin, Goriška cesta 23b, Ajdovščina, 2450 glasov, 30,45%

2. Marjan Poljšak, Šibenšika ulica 21, Ajdovščina, 2079 glasov, 25,84%

3. Tino Mamič, Skrilje 70e, 1021 glasov, 12,69%

4. Nadja Ušaj Pregeljc, Slejkoti 5, Ajdovščina, 983 glasov, 12,22%

5. Ožbej Marc, Lavričeva cesta 58, Ajdovščina, 560 glasov, 6,96%

6. Radovan Štor, Velike Žablje 45, 491 glasov, 6,10% 

7. Erik Štrukelj, Cesta 21, 315 glasov, 3,92%

8. Goran Velikonja, Lokavec 32, 146 glasov, 1,81% 

 

Volitve v občinski svet

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je na svoji seji dne 9.10.2014 v zvezi z volitvami v Občinski svet Občine Ajdovščina dne 5.10.2014 ugotovila izid volitev v občinski svet.

Komisija je po pregledu zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za občinski svet po voliščih in na podlagi suma o pravilnosti štetja preferenčnih glasov na volišču za št. 18-KS Skrilje in volišču št. 20-KS Vipavski Križ, povabila volilna odbora z navedenih volišč, da ponovno preverita štetje preferenčnih glasov za posamezne kandidate iz list. Volilna odbora sta dne 9.10.2014 opravila ponovno štetje preferenčnih glasov. Ugotovljeno je bilo, da so bili preferenčni glasovi za navedeni volišči napačno šteti, zato sta volilna odbora na podlagi ponovnega štetja pravilno ugotovila število oddanih preferenčnih glasov za posamezne kandidate. Na podlagi ugotovljenih rezultatov sta bila popravljena zapisnika o ugotovitvi izida glasovanja za občinski svet in na tej podlagi rezultati v programu za ugotavljanje izida glasovanja – Lokalne volitve 2014. Ti popravki so povzročili zamenjavo kandidata na prvem mestu liste Socialni demokrati v 4. volilni enoti, ki mu je po neuradnih podatkih pripadel mandat.

1. V Občinski svet Občine Ajdovščina so izvoljeni:

VOLILNA ENOTA 1

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK, NASLOV

IME LISTE

1.

Miran Gregorc, Vilharjeva ulica 24, Ajdovščina

NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.

Nina Štrancar, Tovarniška cesta 3č, Ajdovščina

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

3.

Valentin Krtelj, Šibeniška ulica 20, Ajdovščina

SDS Slovenska demokratska stranka

4.

Andraž Mavrič, Na Brajdi 1, Ajdovščina

Socialni demokrati

5.

Jordan Polanc, Cebejeva ulica 11a, Ajdovščina

Stranka Mira Cerarja

 

VOLILNA ENOTA 2

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK, NASLOV

IME LISTE

1.

Boris Šapla, Slomškova ulica 8, Ajdovščina

NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.

Ivan Krašna, Budanje 127a

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

3.

Marija Trošt, Budanje 6m

Lista ČAVEN

4.

Matej Furlan, Kožmani 28

SDS Slovenska demokratska stranka

5.

Mitja Tripković, Na Livadi 8, Ajdovščina

Socialni demokrati

6.

Vesna Uršič, Na Livadi 4, Ajdovščina

Stranka Mira Cerarja

 

VOLILNA ENOTA 3

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK, NASLOV

IME LISTE

1.

Dušan Mikuž, Višnje 17

NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.

Janez Tratnik, Col 77a

SDS Slovenska demokratska stranka

3.

Bogdan Slokar, Lokavec 175a

Socialni demokrati

4.

Angel Vidmar, Lokavec 135d

DeSUS

5.

Matjaž Bajec, Col 3b

LISTA SRCE

 

VOLILNA ENOTA 4

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK, NASLOV

IME LISTE

1.

Mateja Jerkič, Cesta 73

NOVA SLOVENIJA-KRŠČANSKI DEMOKRATI

2.

Aleksander Lemut, Cesta 27a

ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP

3.

Alojzij Klemenčič, Stomaž 11c

SDS Slovenska demokratska stranka

4.

Polonca Volk, Plače 28d

Socialni demokrati

5.

Igor Česnik, Plače 24a

NARODNA STRANKA DELA

 

VOLILNA ENOTA 5

ZAP.ŠT.

IME IN PRIIMEK, NASLOV

IME LISTE

1.

Kazimir Čebron, Brje 62

Socialni demokrati

2.

Vilko Brus, Vrtovin 76

NARODNA STRANKA DELA

3.

Igor Furlan, Selo 76

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

4.

Anton Kreševec, Kamnje 2c

DeSUS

5.

Ivan Vodopivec, Batuje 75b

LISTA SRCE

 

2. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v občini:

 

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

1040

13,11%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

227

2,86%

3.

Pozitivna Slovenija

158

1,99%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

119

1,50%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

620

7,82%

6.

Lista ČAVEN

426

5,37%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

1020

12,86%

8.

Socialni demokrati

1246

15,71%

9.

Stranka Mira Cerarja

589

7,43%

10.

Lista Priložnost mladim

190

2,40%

11.

NARODNA STRANKA DELA

551

6,95%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

448

5,65%

13.

DeSUS

537

6,77%

14.

LISTA SRCE

654

8,25%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

106

1,34%

SKUPAJ

7931

100 %

 

 

3. Rezultati glasovanja za Občinski svet Občine Ajdovščina po listah v volilnih enotah:

 

VOLILNA ENOTA 1

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

217

13,53%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

71

4,43%

3.

Pozitivna Slovenija

54

3,37%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

19

1,18%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

98

6,11%

6.

Lista ČAVEN

76

4,74%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

197

12,28%

8.

Socialni demokrati

322

20,07%

9.

Stranka Mira Cerarja

157

9,79%

10.

Lista Priložnost mladim

46

2,87%

11.

NARODNA STRANKA DELA

87

5,42%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

61

3,80%

13.

DeSUS

81

5,05%

14.

LISTA SRCE

93

5,80%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

25

1,56%

SKUPAJ

1604

100%

 

VOLILNA ENOTA 2

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

252

14,71%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

57

3,33%

3.

Pozitivna Slovenija

40

2,34%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

31

1,81%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

199

11,62%

6.

Lista ČAVEN

118

6,89%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

207

12,08%

8.

Socialni demokrati

301

17,57%

9.

Stranka Mira Cerarja

124

7,24%

10.

Lista Priložnost mladim

46

2,69%

11.

NARODNA STRANKA DELA

88

5,14%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

90

5,25%

13.

DeSUS

63

3,68%

14.

LISTA SRCE

69

4,03%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

28

1,63%

SKUPAJ

1713

100,00%

 

VOLILNA ENOTA 3

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

213

14,68%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

20

1,38%

3.

Pozitivna Slovenija

24

1,65%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

19

1,31%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

74

5,10%

6.

Lista ČAVEN

35

2,41%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

268

18,47%

8.

Socialni demokrati

175

12,06%

9.

Stranka Mira Cerarja

102

7,03%

10.

Lista Priložnost mladim

38

2,62%

11.

NARODNA STRANKA DELA

78

5,38%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

37

2,55%

13.

DeSUS

160

11,03%

14.

LISTA SRCE

193

13,30%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

15

1,03%

SKUPAJ

1451

100,00%

 

VOLILNA ENOTA 4

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

169

11,12%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

53

3,49%

3.

Pozitivna Slovenija

19

1,25%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

30

1,97%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

164

10,79%

6.

Lista ČAVEN

107

7,04%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

164

10,79%

8.

Socialni demokrati

186

12,24%

9.

Stranka Mira Cerarja

100

6,58%

10.

Lista Priložnost mladim

39

2,57%

11.

NARODNA STRANKA DELA

171

11,25%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

84

5,53%

13.

DeSUS

85

5,59%

14.

LISTA SRCE

129

8,49%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

20

1,32%

SKUPAJ

1520

100%

 

VOLILNA ENOTA 5

Zap. št.

Ime liste

število

GLASOV

%

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

189

11,50%

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

26

1,58%

3.

Pozitivna Slovenija

21

1,28%

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

20

1,22%

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

85

5,17%

6.

Lista ČAVEN

90

5,48%

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

184

11,20%

8.

Socialni demokrati

262

15,95%

9.

Stranka Mira Cerarja

106

6,45%

10.

Lista Priložnost mladim

21

1,28%

11.

NARODNA STRANKA DELA

127

7,73%

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

176

10,71%

13.

DeSUS

148

9,01%

14.

LISTA SRCE

170

10,35%

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

18

1,10%

SKUPAJ

1643

100,00%

 

4. Posamezne liste so dobile naslednje skupno število mandatov v občini:

 

Zap. št.

Ime liste

število

mandatov

1.

NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI

4

2.

Koalicija Združena levica (TRS, IDS)

1

3.

Pozitivna Slovenija

0

4.

SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

0

5.

ZVEZA ZA PRIMORSKO - ZZP

2

6.

Lista ČAVEN

1

7.

SDS Slovenska demokratska stranka

4

8.

Socialni demokrati

5

9.

Stranka Mira Cerarja

2

10.

Lista Priložnost mladim

0

11.

NARODNA STRANKA DELA

2

12.

LISTA OBRTI IN PODJETNIŠTVA

1

13.

DeSUS

2

14.

LISTA SRCE

2

15.

SLOVENIJA ZA VEDNO

0

SKUPAJ

26

 

Na ravni občine je bilo podeljenih 26 mandatov.