Namera za sklenitev neposredne pogodbe

datum: 09.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Planina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim kupcem sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 2149/2 k.o. Planina, površine 43 m2, po ceni 30 eur/m2, kar skupaj znaša 1.290,00 eur.

Občina Ajdovščina istočasno pridobiva nepremičnini parc. št. 2005/3, površine 15 m2 in parc. št. 2005/4, površine 9m2, obe k.o. Planina.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-92/2014-9

Datum:   8.10.2014

namera za sklenitev neposredne pogodbe