Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 06.10.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe.

Številka: 35024-50/2014-2

Datum: 6.10.2014

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severozahodnem delu objekta na parc. št. *173 k.o. 2396 Šmarje, v zračni prostor dela parc. št. 4497/1 k.o. 2396 Šmarje, v dolžini 14,40 m in širini od 0,10 m do 0,90 m ter skupne površine 7,20 m2, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *173 k.o. 2396 Šmarje.

Pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK

Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe