Informacija o odvzeti koncesiji Dimnikarstva Primic

datum: 01.10.2014
kategorija: Obvestila

Dimnikarstvu Primic je odvzeta koncesija, do izbire novega koncesionarja uporabniki še vedno koristijo njihove storitve.

Vlada RS je dne 3.9.2014 sprejela sklep o odvzemu koncesije za izvajanje obvezne javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju občine Ajdovščina, gospodarski družbi Dimnikarstvo Primc.

Iz naknadnega pojasnila, ki ga je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovalo Občini Ajdovščina 18. septembra, je razvidno, da podjetje, ki mu je bila koncesija odvzeta, lahko opravlja storitve do izbora novega koncesionarja. V kolikor pa Dimnikarstvo Primic nebi moglo zagotavljati nepretrganega in kvalitetnega opravljanja dimnikarske službe, lahko uporabniki za izvedbo teh storitev izberejo kateregakoli izvajalca dimnikarskih storitev.

O izbiri novega koncesionarja vas bomo obvestili.

Dimnikarska služba kot obvezna državna javna služba