Dimnikarstvu Primic odvzeta koncesija

datum: 18.09.2014
kategorija: Obvestila

Vlada RS je dne 3.9.2014 sprejela sklep o odvzemu koncesije za izvajanje obvezne javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom na območju občine Ajdovščina, gospodarski družbi Dimnikarstvo Primc.

Po zagotovilih Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Sektor za javne službe varstva okolja, naj bi Vlada RS na svoji seji 25.9.2014 sprejela sklep o objavi razpisa za podelitev koncesije za opravljanje omenjene službe. Pravijo še, da lahko do izbire novega koncesionarja to službo izvajajo vsi izvajalci, ki so za te storitve registrirani in ne samo dosedanji imetnik koncesije. O izbiri novega konesionarja vas bomo obvestili takoj, ko bo znan.