Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 27.08.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala prizidek k garažam v izmeri 90 m2, ki stoji znotraj kompleksa bivše vojašnice v Palah, parc. št. 384 k.o. Šturje, za nedoločen čas z odpovednim rokom 6 mesecev.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-1/2013-10

Datum:   27.8.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe