Bazne postaje - študije o vplivih na okolje

datum: 11.08.2014
kategorija: Novice

Iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor, ki je investitor projekta Uvedba digitalnega radijskega sistema na slovenskem železniškem omrežju, so nam posredovali strokovna mnenja o vplivih na okolje – sevalnih obremenitvah - treh oddajnikov, ki jih nameravajo postaviti na območju naše občine.

Strokovno mnenje – bazna postaja Cesta

Strokovno mnenje – bazna postaja Batuje

Strokovno mnenje – bazna postaja Kamnje

Bazna postaja v Dobravljah pa bo postavljena v odprtem prostoru, oddaljena od stanovanjske pozidave.

Predstavitev projekta na spletni strani MIP