Namera za sklenitev neposredne pogodbe

datum: 16.07.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim kupcem sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala solastniški delež na nepremičnini parc. št. 2251/11 k.o. Vipavski Križ, za ceno 300 eur.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 711-2/2014-5

Datum:   15.7.2014

Namera za sklenitev neposredne pogodbe