Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 16.07.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/2012), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala: pisarno št. 6 v izmeri 22,59 m2, ki se nahaja v pritličju v stavbi na naslovu Gregorčičeva 20, Ajdovščina, za določen čas 5 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 3528-2/2014-4

Datum:   15.7.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe