Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 19.05.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-30/2014-3

Datum: 19.5.2014

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parc. št. 1761/1 k.o. 2390 Dobravlje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje: vodovoda v dolžini 1,5m in širini 0,50m, elektrovoda v dolžini 4,00m in širini 0,50m, ter tk voda v dolžini 4,00m in širini 0,50m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 1624/4 k.o. 2390 Dobravlje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.