150 let Lavričeve knjižnice in 18. srečanje potujočih knjižnic na Vipavskem

datum: 18.04.2014
kategorija: Novice

Včeraj, 17. aprila 2014, je minilo natanko 150 let od prve »besede« v novoustanovljeni ajdovski Čitalnici (oziroma Čitavnici), ki šteje za predhodnico današnje Lavričeve knjižnice Ajdovščina. Ustanovitelj Čitalnice, enajste po vrsti na slovenskih tleh, je bil pravnik dr. Karel Lavrič, po katerem je knjižnica tudi poimenovana. Obletnico bo knjižnica v Ajdovščini zaznamovala 16. maja, ko bo v Vipavski dolini gostila tudi 18. Srečanje in festival slovenskih potujočih knjižnic.

Logo Lavričeva knjižnica Šestdeseta leta 19. stoletja so bila v znamenju prebujenega narodnega duha Slovencev: V čas narodnega vrenja, umeščanja slovenskega jezika v javno rabo in taborov segajo tudi korenine naše knjižnice, tako v Ajdovščini kot v Vipavi. Tako se je društvo Leseverein, v katerem so dotlej uporabljali nemški jezik, na pobudo znanega narodnega buditelja dr. Karla Lavriča z znamenitim preobratom in s sklepom občnega zbora v decembru 1863 preimenovalo v Čitalnico. Potem ko je cesarsko-kraljevo namestništvo v Trstu potrdilo ustanovitev in pravila, so Čitalnico slovesno odprli 17. aprila 1864 s »prvo besedo« (družabna prireditev s poučnim ali zabavnim programom oziroma kulturno-zabavno srečanje). S kratkim zamikom so v februarju 1864 v Vipavi na podoben način preimenovali dotedanjo »Kazino« v »narodno čitavnico v Ipavi«, ki so jo odprli 14. avgusta 1864. Slovesnost je trajala kar dva dni. Podroben zapis o tem bo prinesel zbornik, ki se pripravlja za tisk, in ki bo zajel izvore javnega knjižničarstva na območju današnjih občin Ajdovščina in Vipava.

Lokarjeve knjige Lavričeva knjižnica bo 150-letnico zaznamovala z več dogodki skozi celo leto. Najprej smo to storili na Dan kulture 8. februarja. ko smo Lavriča in Čitalnico postavili ob bok Matiji Vrtovcu, prav tako zaslužnemu za rast in javno rabo slovenske besede. Praznovanje smo prilagodili nekaterim dogodkom, ki bodo s tem bogatejši, obletnica pa bo tako še pridobila na pomenu.

Omenili smo že zbornik, ki bo zajel zgodovinski presek in razvoj od leta 1864 do danes ter prelomne letnice. Poročal bo o delovanju posameznih knjižnic na gornjem Vipavskem, o oblikah delovanja in združevanju v današnjo sodobno Lavričevo knjižnico, ki kot območna splošno-izobraževalna knjižnica skrbi za knjižničarsko dejavnost v občinah soustanoviteljicah s skupno 25 tisoč prebivalci. Pričal bo, kako je knjižnica rasla skozi čas in delovala na različnih lokacijah, kakšni so bili – kot eni najstarejših na Slovenskem – začetki potujočega knjižničarstva. Zbornik prinaša podatke o obsegu nabave in rasti izposoje, o številu prireditev in kulturnih dogodkov in o tem, kaj ponuja uporabnikom in različnim starostnim skupinam sodobna knjižnica. Seveda spregovori tudi o ljudeh, ki so knjižnico soustvarjali in zabeleži misli tistih, ki jo redno uporabljajo.

Zbornik bomo prvič predstavili ob 150-letnici v Ajdovščini, ki bo v petek, 16. maja letos na dvorišču knjižnice. Po načrtu bomo slovesnost začeli ob 18.00 uri, v programu bomo spregovorili o času in vzdušju, ki je botrovalo ustanovitvi ajdovske Čitalnice 17. aprila 1864 – računamo na sodelovanje domačih gledaliških, glasbenih in drugih ustvarjalcev. Na dogodek že zdaj vabimo staro in mlado, saj ga knjižnica – pač v skladu z njenim poslanstvom – pripravlja predvsem za svoje uporabnike.

Istega dne, 16. maja, knjižnica v Ajdovščini pripravlja tudi 18. Srečanje in festival potujočih knjižnic Slovenije – organizacijo nam je ob jubileju zaupala Sekcija potujočih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS). Obsegal bo strokovno posvetovanje (tematika on-line povezave na bibliobusih), ki bo v Domu krajanov s pričetkom ob 13. uri, in festival potujočih knjižnic. Ta je namenjen širši javnosti, ki se jim bo na Lavričevem trgu (ta bo zaprt za promet) predstavilo vseh 13 slovenskih vozil, predvidoma bodo sodelovali tudi kolegi iz Hrvaške. K oblikovanju dobrega vzdušja smo povabili različne skupine naših uporabnikov: vrtce, šole, dijake, upokojence, varstvene ustanove in seveda vse ostale uporabnike. Zgodbo o »potujočih knjigah« bodo prav za ta namen obudili učenci OŠ Otlica. Zbor »busov« bo prava paša za oči, zato ga ne kaže zamuditi in si jih ogledati v živo, tudi dogajanje bo bogato. Bibliobusi bodo prenočili v Ajdovščini in se v soboto dopoldne v koloni odpeljali v Vipavo, kjer se bodo znova ob vzporednem kulturnem dogajanju »postavili na ogled«. Festival se bo v Vipavi tudi uradno zaključil.

Dodajmo, da bomo 150-letnico v Vipavi zaznamovali v sklopu vipavskega občinskega praznika 26. junija z otvoritvijo razstave o koreninah knjižničarstva (manj raziskane) na območju občine Vipava, ki jo pripravljamo skupaj s Pokrajinskim arhivom iz Nove Gorice.

V knjižnici nameravamo letos začeti načrt dostave knjige na dom osebam, ki takšno oskrbo potrebujejo. Pripravljamo tudi manjše posodobitve logotipa in spremljajočih gradiv, v pripravi je nova spletna stran. Upamo, da bomo izpeljali še nekaj tehnoloških in drugih posodobitev – če bo za to dovolj sredstev, seveda.

 

Artur Lipovž