Namera za sklenitev neposredne menjalne pogodbe

datum: 14.04.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Šmarje.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Valerijo Kavs, Planina 1, 5270 Ajdovščina, sklenila menjalno pogodbo, tako da Občina Ajdovščina izroči Valeriji Kavs parc. št. 4471/6 k.o. Šmarje  (45m2), Valerija Kavs pa izroči Občini Ajdovščina parc. št. 4317/2 (20m2) in 4317/3 (25m2), obe k.o. Šmarje. Skupna kvadratura nepremičnin vsake izmed strank znaša 45 m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

                                                                                                                          ŽUPAN

                                                                                                               Marjan POLJŠAK l.r.

 

Številka: 478-96/2008-12

Datum:   14.4.2014

Namera - neposredna menjalna pododba - k.o. Šmarje