POMEMBNO – škodo po žledolomu v gozdovih prijavijo oškodovanci, obrazce zbirajo na Občini

datum: 04.03.2014
kategorija: Obvestila

Iz Uprave RS za zaščito in reševanje je prišlo novo obvestilo o popisu škode po žledolomu. Priglasitev škode, ki je nastala v gozdovih, prijavijo oškodovanci sami (in ne Zavod za gozdove, kot je bilo prvotno rečeno), obrazci se zbirajo na Občini, rok za oddajo obrazcev pa je 12. marec!

Uprava RS za zaščito in reševanje je danes Občinam posredovala novo obvestilo, v zvezi s popisom škode po žledolomu so namreč nastale nekatere spremembe.

Lastnik gozda, oziroma oškodovanec, sam opravi priglasitev škode v gozdu na Obrazcu 1, ki je priloga Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode (povezava do objave).

Lastnik (oškodovanec) mora nujno izpolniti podatek o katastrski občini in številki parcele ter se podpisati, medtem ko podatkov o vrednosti, površini in poškodovanosti parcele NE vpisuje, podatki bodo namreč pripisani iz baz podatkov GURS (površina in vrednost parcele) in Zavoda za gozdove Slovenije (poškodovanost).

Izpolnjene obrazce oškodovanci oddajo na pristojno Občino, in ne na Zavod za gozdove Slovenije, kot je bilo prvotno rečeno. Rok za oddajo obrazcev je 12. marec 2014.

Na Občini Ajdovščina za to področje skrbita sodelavca, na katera se lahko obrnete z dodatnimi vprašanji:

Jošt Černigoj, jost.cernigoj@ajdovscina.si, 05/36 59 128

Doris Grmek, doris.grmek@ajdovscina.si, 05/36 59 135

Priloženo obvestilo URSZR