Obsežna investicija Varovanje povodja reke Vipave v okviru naše občine v celoti zaključena

datum: 19.12.2013
kategorija: Novice

Izgradnja kanalizacije ter obnova vodovodnega omrežja po naselju Žapuže in Kožmani je zaključena. Dela so tekla znotraj projekta Varovanje povodja reke Vipave, v okviru katerega je bilo na novo urejeno kanalizacijsko omrežje tudi v Dolenjah, na Ustjah, v Lokavcu in v Budanjah. Obsežna investicija je bila sofinancirana s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenije - Italija 2007 - 2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. V okviru projekta izgradnje kanalizacije v Žapužah je bilo skupno na novo zgrajenega 4 km kanalizacijskega omrežja ter obnovljenega dober kilometer vodovodnega omrežja. V celoti so bile sanirane in obnovljene tudi vse asfaltne površine na območjih, kjer so se gradili komunalni vodi.

Vrednost izgradnje novega kanalizacijskega omrežja po Žapužah in Kožmanih je 552.000 evrov. Občina Ajdovščina je uspela pridobiti nepovratna sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 169.131 evrov. Strošek v obnovo vodovodnega omrežja, ki ga je v celoti kril občinski proračun, pa je dobrih 100.000 evrov. Hkrati je potekala tudi izgradnja priključkov na novo kanalizacijo, ki še ni v celoti zaključena. Predvidena je bila izgradnja 102 priključkov, izvedenih pa jih bo več, 133. Občina je tudi v primeru investicije v Žapužah prebivalcem ponudila subvencionirano ceno kanalizacijskega priključka, za kar je bilo v proračunu zagotovljenih 162.000 evrov.

Podobne skupne projekte s sofinanciranjem stroškov hišnih priključkov občanom je Občina izvedla tudi v ostalih krajih znotraj projekta, priključki so tako pretežno že zgrajeni, razen v Lokavcu kjer pa bodo v kratkem. Tovrstna praksa sofinanciranja pa je običajna tudi pri ostalih projektih v kanalizacijsko omrežje.

Obsežna investicija Varovanje povodja reke Vipave, v okviru katere je bilo posodobljeno kanalizacijo omrežje v krajih Budanje, Ustje, Dolenje, Lokavec ter Žapuže in Kožmani, je tako zaključena. Že pred tem je bila urejena kanalizacija v Dolgi Poljani, v okviru občinske investicije pa bo kanalizacija zgrajena tudi po delu Budanj. Vsi ti kraji so priključeni na Centralno čistilno napravo Ajdovščina, to pa dolgoročno med drugim pomeni tudi pomemben ekološki prispevek k bolj čistemu okolju in manj odplakami v reki Vipavi.

Peter Kete