Namera za sklenite neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina

datum: 07.11.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012 in 47/2013-ZDU-1G) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja NAMERO:

Občina Ajdovščina bo s Pavlom Gorup,Lokarjev drevored 6b, 5270 Ajdovščina, sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala zemljišče parc. št. 493/4 (13m2) k.o. Ajdovščina, po ceni 60€/m2.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.

Številka: 478-218/2012

Datum:   7.11.2013

Namera