Upoštevajte roke za pridobivanje dovoljenj pri organizaciji prireditve ali zapore občinskih cest

datum: 17.10.2013
kategorija: Obvestila

Organizatorji prireditev, gradbinci, pa tudi ostale občanke in občani, ki morate iz kateregakoli razloga zapirati občinsko cesto, bodite pozorni na pravočasno oddajo vloge za zaporo ceste. Prav tako je potrebno v pravem času oddati vlogo za dovoljenje za čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

101. člen Zakona o cestah (Ur. list RS, št. 109/10, 48/12), ki govori o zapori ceste zaradi del ali prireditev na občinski cesti, namreč zapoveduje, da zaporo lahko postavi le izvajalec rednega vzdrževanja te ceste. V Občini Ajdovščina službo rednega vzdrževanja občinskih cest opravljajo Komunalno stanovanjska družba ter krajevne skupnosti na svojih območjih. 
Zapore cest pa na območju naše občine opravlja za to usposobljena Komunalno stanovanjska družba, ki o vseh takšnih zaporah obvešča policijo, občinsko redarstvo in pristojno inšpekcijsko službo ter tudi širšo javnost – tako namreč nalaga zakon. Globe za nespoštovanje postopka, zapisane v nadaljevanju tega člena, niso majhne: 200 evrov za fizične osebe, ki postavijo zaporo, 2000 evrov za podjetja, ki niso »koncesionar« in 200 evrov za njihove odgovorne osebe ter 1000 evrov za rednega vzdrževalca ceste, če zaporo postavi brez dovoljenja, napačno, prekorači dovoljen čas za zaporo ali pa ne obvesti vseh, ki jih mora. Nova zakonodaja torej zahteva tudi nekaj več časa, zato prosimo in pa pozivamo vse, ki bodo zaprošali za zapore cest, da je zadnji rok za oddajo vloge na Občino Ajdovščina 18 dni pred pričetkom dogodka (gradnje, obnove,…)! 

Postopek pridobitve dovoljenja za zaporo ceste

Za še več informacij se lahko obrnite na Jošta Černigoja, svetovalca za promet na Občini Ajdovščina: 05/36 59 128 ali pa mu pišete na jost.cernigoj@ajdovscina.si.

Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l.RS št. 118/2005) pa v 6. členu določa, da je potrebno vlogo za dovoljenje vložiti pristojnemu občinskemu organu (v našem primeru Občina Ajdovščina) oddati vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.

Postopek pridobitve dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom

Več informacij vam bo posredovala Doris Grmek, 05/36 59 135, doris.grmek@ajdovscina.si.