Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 18.09.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice.

Številka: 35024-51/2013-2

Datum: 18.9.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 1106/0 k.o. 2373 Col, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje PTT kabla v dolžini 59,90m in širini 1,00m, NN električnega kabla v dolžini 3,50m in širini 1,00m, ter vodovoda v dolžini 3,00m in širini 1,00m, in na parc. št. 1025/0 k.o. 2373 Col, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje PTT kabla v dolžini 2,05m in širini 1,00m, kot vse izhaja iz skic, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 520/2 k.o. 2373 Col. 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.