Poziv občanom k prijavi škode po suši na kmetijskih pridelkih

datum: 20.09.2013
kategorija: Obvestila

Na podlagi sklepa Ministrstva za obrambo, Uprave za zaščito in reševanje št. 844-12/2013-291 z dne 13.09.2013 pozivamo občane, k prijavi škode zaradi posledic suše na kmetijskih kulturah.
Obrazec za prijavo škode (obrazec 2) je na voljo na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najdetega pa ga tudi v priponki na dnu obvestila.

Obrazec mora vsebovati naslednje podatke:

1.1. SUŠA 2013

1.2. datum nastanka 20.07.2013

1.3. občina

1.4. ime in priimek nosilca kmetijskega gospodarstva

1.5. davčna številka

1.6. naslov nosilca

1.7. KMG-MID iz registra kmetijskih gospodarstev. Če KMG-MID ni urejen na datum 20.07.2013, ni upravičen do državne pomoči.

GERK – številka GERK-a

VRSTA KULTURE in ŠIFRA – seznam priznanih kultur

POŠKODOVANOST – dejanski odstotek poškodovanosti

POVRŠINA POŠKODOVANE KULTURE – dejanska površina poškodovane kulture v arih v GERK-u.

Prijave zbiramo na sedežu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina do vključno 30. septembra 2013 do 12.00 ure.

 ŽUPAN Marjan Poljšak

Sklep Uprave RS za zaščito in reševanje o ocenjevanju škode

Seznam prizadeti kultur

OBRAZEC 2, ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji