Objavljen je Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo

datum: 11.09.2013
kategorija: Obvestila

Posoški razvojni center je v okviru Regijske štipendijske sheme Goriške statistične regije 10. septembra 2013 objavil Javni razpis štipendij Regijske štipendijske shem. Rok za prijavo kandidatov je do 10. oktobra!

Javni razpis štipendij Regijske štipendijske sheme za Goriško statistično regijo za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je namenjen dijakom in študentom, ki se izobražujejo doma ali v tujini in se bodo po končanem šolanju/študiju zaposlili na območju Goriške regije.

Štipendije bodo podeljene dijakom in študentom, ki se šolajo za poklice, po katerih so delodajalci izrazili interes opredeljen v vlogi na Javni poziv. Za šolsko/študijsko leto 2013/2014 je 20 delodajalcev iz Goriške statistične regije skupaj razpisalo 175 štipendij. Dijakom je namenjenih 57 štipendij, dodiplomskim študentom 56 štipendij, za podiplomske študente pa je razpisanih 62 štipendij.

Pogoji za sodelovanje na Javnem razpisu, postopek izbora kandidatov, načini in rok prijave, delodajalci in razpisane štipendije ter vsa ostala določila so podrobneje opredeljena v Javnem razpisu, ki je objavljen na spletni strani Posoškega razvojnega centra.

Informacije: 
Maruša Mavri, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: marusa.mavri@prc.si
Marjetka Čopi Cvek, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: marjetka.copi@prc.si
mag. Damijana Kravanja, tel. št.: 05/38-41-500, e-pošta: damijana.kravanja@prc.si

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti« in v okviru prednostne usmeritve »Štipendijske sheme«.