Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 29.08.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-42/2013-3

Datum: 29.8.2013

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parc. št. 4492/3 k.o. 2396 Šmarje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 67,42m in širini 0,5m in v skupni površini 33,71m2 in na parc. št. 4492/2 k.o. 2396 Šmarje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zračnega elektro voda v dolžini 2,64m in širini 1,00m in v skupni površini 2,64m2 ter zračnega telefonskega voda v dolžini 1,92m in širini 1,00m in v skupni površini 1,92m2, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 3826/0 k.o. 2396 Šmarje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca. 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina. 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.