Zaključna prireditev akcije Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani

datum: 30.05.2013
kategorija: Novice

Včeraj je v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini potekala zaključna prireditev akcije Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani, ki je skozi vse šolsko leto tekla po osnovnih šolah v Ajdovščini in Vipavi. Odlično in odmevno akcijo v Ajdovščini že vrsto let pripravlja služba zobozdravstvene vzgoje in preventive Zdravstvenega doma Ajdovščina.

Zaključna prireditev tekmovanja Zdravi zobki, maj 2013V Sloveniji letos praznujemo 30. obletnico akcije »Tekmovanje za čiste zobe«, ki se je pred leti preimenovala v »Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi prehrani«.  V Ajdovščini je prvo tekmovanje za čiste zobe v šolskem letu 1986/87 organiziral in vodil višji dentist Dušan Marc. Njegovo delo je od leta 1991 nadaljevala višja medicinska sestra Silva Vidmar in leta 2007 je ob njeni upokojitvi dobro utečeno akcijo prevzela diplomirana medicinska sestra Damjana Marc.

Zaključna prireditev tekmovanja Zdravi zobki, maj 2013V akciji sodelujejo učenci vseh šestih osnovnih šol: OŠ Danila Lokarja Ajdovščina s podružnico Lokavec in oddelkom s prilagojenim  programom, OŠ  Šturje s podružnico Budanje, OŠ Draga Bajca Vipava s podružnicami Vrhpolje, Podnanos in Goče, OŠ Col s podružnico Podkraj, OŠ Otlica, OŠ Dobravlje s podružnicami Šmarje, Vrtovin, Skrilje, Črniče in Vipavski križ. Tekmujejo tudi otroci iz Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava.

Za uspešno izvedeno tekmovanje so vse aktivnosti zobozdravstvene vzgoje in preventive skrbno načrtovane in organizirane. Na mesečnih obiskih učencev se izvajajo kontrole higiene ustne votline, rezultate pregledov pa se sproti evidentira. Ob Tekmovanju za čiste zobe se skozi celo šolsko leto otroci učijo pravilne tehnike ustne higiene in zdrave prehrane.

Ob zaključku tekmovanja so najbolj prizadevni učenci povabljeni na poučen izlet ali prireditev. Najboljši učenci dobijo priznanja in posebne nagrade s strani Stomatološke sekcije. Simbolično nagrado prejmejo tudi vsi učenci, ki so imeli ob vsaki nenapovedani kontroli čiste zobe.  

Letošnji zaključek tekmovanja je še posebno slovesno potekal 29. maja 2013 zvečer v Dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Za najboljše učence, njihove starše, učitelje in zmagovalne razrede so nastopali učenci OŠ Danila Lokarja pod mentorstvom Petra Avbarja. V avli dvorane je potekala razstava izdelkov učencev OŠ Danila Lokarja pod mentorstvom Anuše Nešković, predstavitev projekta Sončno in projekta OŠ Col ter zdrava pogostitev.