Županov slavnostni govor ob občinskem prazniku, 5. maju

datum: 06.05.2013
kategorija: Sporočila za javnost

Foto Matjaž Slejko

V Dvorani prve slovenske vlade Ajdovščina je včeraj potekala slavnostna seja ob prazniku Občine Ajdovščina, 5. maju. Slavnostni govor je pripravil župan Občine Ajdovščina ter ga v nadaljevanju objavljamo v celoti. Spregovoril je tudi Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, mag. Stanko Stepišnik. V kulturnem programu sta sodelovali vokalni skupini Šumljak in Grlica iz Budanj, ki ju vodi Katarina Kodele Zadnikar.

Slavnostni govor župana Marjana Poljšaka ob občinskem prazniku

5. maj 2013, Dvorana prve slovenske vlade Ajdovščina

Foto Matjaž Slejko5. MAJA, si vsako leto, kot v evangelijih, povemo iste besede o slavnem dogodku, v spomin na katerega imamo občinski praznik.

Občina Ajdovščina si je po drugi svetovni vojni za dan svojega občinskega praznika izbrala 5. maj, to je dan, ko je bila leta 1945 v osvobojeni Ajdovščini ustanovljena Narodna vlada Slovenije in je za nas najpomembnejši zgodovinski dogodek, ki se je zgodil na našem ozemlju. Temeljno vsebino tega dogodka in našega praznovanja opisuje določilo v Statutu naše občine: »Občina Ajdovščina praznuje svoj praznik 5. maja, ko je bila v Ajdovščini na ta dan leta 1945 ustanovljena Narodna vlada Slovenije, v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji.« To Narodno vlado Slovenije smo po drugi svetovni vojni imenovali Prva slovenska vlada, kakor je bilo pred letom 1995 tudi navedeno v aktih naše občine. Zaradi zgodovinske simbolike in našega ponosa smo obdržali ime Prva slovenska vlada pri imenu Dvorana prve slovenske vlade in pri imenu Trg prve slovenske vlade. Ponosni smo na ustanovitev Narodne vlade Slovenije v Ajdovščini 5. maja 1945, ker to razumemo, kot enega najpomembnejših dejanj boja za obstoj in razvoj Slovenskega naroda, še posebej na Primorskem.

Vsako leto si na praznik občine ponovimo tudi slavnostne besede o duhovni vsebini naših rodov in naše skupnosti. Na občinski praznik občanke in občani ajdovske občine praznujemo tisto, kar smo in imamo zapisano v sebi, bistvo vsakega izmed nas, naših rodov, naših malih in velikih skupnosti; od pradavnine do danes zbrane izkušnje, spoznanja in sposobnosti, zapisane v našem nezavednem, v naši zavesti, neizbrisno zapisane v naših genih, v naši krvi. Spominjamo se naših prednikov in njihovega boja za obstanek ter razvoj skozi zgodovino. Slavimo njihovo ter našo voljo do preživetja in polnega življenja, njihovo ter našo pridnost in zagrizenost za delo, njihovo ter naše poštenje, bratsko sodelovanje in medsebojno pomoč. Kljubovali so vseh vrst okupatorjem, režimom in izdajalcem. Kot so oni zmogli obstati, bomo tudi mi.

Vsako leto se na občinski praznik veselimo naših uspehov z novimi OBČINSKIMI NALOŽBAMI.

Glavne naložbe, zaključene v letu dni od prejšnjega občinskega praznika do današnjega, so:

-          kanalizacijski priključki za naselja Ustje in Dolenje,

-          vodovod za naselji Malo Polje in Avžlak,

-          celovita ureditev Vilharjeve ulice,

-          rekonstrukcija laboratorija in nov rentgen v Zdravstvenem domu,

-          nakup bibliobusa za Lavričevo knjižnico,

-          večnamenski objekt na Ustjah,

-          ureditev nadstropja Doma krajanov Žapuže,

-          spremljajoči objekt pri športnem igrišču Batuje,

-          nakup Rustjeve hiše za razširitev Pilonove galerije,

-          energetska prenova javne razsvetljave – zamenjanih okrog 1200 svetilk,

-          obnova 20 občinskih stanovanj,

-          obnova ceste Ajdovščina – Dolenje,

-          novih 10 ekoloških otokov in dodatna usposobitev 3 vaških vodovodov,

-          obnove občinskih cest po krajevnih skupnostih.

V teku je izbor izvajalca za: Osnovno šolo Ajdovščina, Center za tretje življenjsko obdobje, Učni center Brje in ureditev krožišča na Goriški cesti pri policiji. V torek smo podpisali pogodbo z izvajalcem za nov objekt 2 Otroškega vrtca Ribnik.

Pričete naložbe in naložbe v teku so:

-          kanalizacija in vodovod v Žapužah,

-          kanalizacijski priključki za naselja Budanje in Lokavec,

-          priključki na vodovod za Malo Polje in Avžlak,

-          2. del energetske prenove javne razsvetljave,

-          urejanje Centra za ravnanje z odpadki Ajdovščina,

-          športni park v Selu,

-          nova mrliška vežica in širitev pokopališča v Podkraju in Selu,

-          širitev pokopališča v Gojačah,

-          prodajni prostor v Palah,

-          obnova stolpa št. 12 na tržnici.

V kratkem bomo pričeli z gradnjo 2. dela kanalizacije v Budanjah in Velikih Žabljah, navezavo zaselkov Lokavca na javni vodovod in nov kablovod Slokarji - Skuk.

V pripravi so idejne rešitve in projektna dokumentacija za naslednje naložbe:

- ureditev infrastrukture v Vipavskem Križu,

- povezovalna cesta Vilharjeva – Lokavška in most čez Lokavšček,

- pločnik na Vipavski cesti,

- dom krajanov Skrilje, Cesta in Plače,

- širitev prostorov Krajevne skupnosti Dolga Poljana,

- mrliška vežica in širitev pokopališča v Lokavcu.

Za pomoč in sodelovanje pri financiranju občinskih naložb z državnimi in evropskimi sredstvi se zahvaljujemo ministrstvom vlade Republike Slovenije.

O STANJU IN MOŽNOSTIH GOSPODARTSVA NA AJDOVSKEM

Od zahodnega kapitala podkupljene politične elite v Ljubljani so pod krinko Samostojne Slovenije uvedle kapitalistični sistem in s pomočjo pravnega reda parlamentarne demokracije so njihovi klientelistični lobiji plenili ter še plenijo nekdanjo družbeno in državno lastnino. Opustošili in sesuli so tudi večino ajdovske cvetoče industrije ter s tem mnoge pognali v brezposelnost in socialne stiske. Ajdovci v večini primerov nismo imeli direktorjev in njihovih pomočnikov, ki bi se znali izogniti goljufijam ter prevzemom, zrežiranim v Ljubljani. V stečaj so šla naša podjetja Kovinska, Ika in Lipa. Prevzeli so nam  Hubelj in Fructal, ki sicer sorazmerno krizi uspešno posluje in Tekstino, kjer je stanje zaskrbljujoče. Veseli smo, da od starih podjetij uspešno posluje Mlinotest.

V preteklem letu se nam je zgodil najhujši udarec gospodarstvu – stečaj Primorja. Takšnega udarca Ajdovci nismo doživeli od časov fašizma, ko so zaprli ajdovsko predilnico. Uporabili smo vse prijateljske in neprijateljske zveze, da bi za obstoj Primorja dosegli podporo vlade, ministra za gospodarstvo ter predsednika vlade Janeza Janše, ki je bil odločilen. Državna banka je organizirala podjetje Grušč, ki bi lahko na dražbi kupilo za posojila zastavljene delnice Primorja in bi tako bili razlaščeni za vladajoče sporni lastniki Primorja. Očitno je bil Janša tedaj in že prej odločen sesuti Primorje, podobno kot še marsikatera druga podjetja. Načelo »država naj se umakne iz podjetij« je le maska za posledico, da ta podjetja kupi ali nadomesti tuj kapital ali tuja podjetja. Če bi v primeru grožnje stečaja Primorja imeli opravka s sedanjo vladno skupino sem prepričan, da bi tu prisotna minister za gospodarstvo in državni sekretar vlade za gospodarstvo poskrbela, da bi Primorje nekako preživelo. Banke so čakale signal politike in politika je dala signal za likvidacijo. Če je možna oživitev Primorja, potem to povezujem z upanjem, ki ga dajeta prisotna predstavnika sedanje vlade.

Seveda pa se na Ajdovskem trudimo in se bomo trudili, da v sedanjem obupnem stanju naredimo, kar znamo in zmoremo ter preživimo, dokler razmer ne spremenimo. Veseli smo razvoja novih ajdovskih podjetij Incoma, Bia Separations, Pipistrela, Petriča, Slo-car in drugih. Uspešni novi podjetniki in nova podjetja tudi zaradi interesa občinske skupnosti ter interesov vseh občanov vlagajo še več naporov in tveganj v svoja podjetja, v razvoj novih izdelkov ter tehnologij in s tem povečujejo dodano vrednost ter odpirajo nova delovna mesta. Vse, ki razmišljajo, si želijo in se pripravljajo, da bi postali podjetniki, bo po svojih možnostih podprla tudi naša občina. Tiste, ki tarnajo in kritizirajo, pa pozivam, naj raje pokažejo podjetniško pobudo.

Zahvaljujem se predstavnikoma vlade za obisk in za razumevanje težav našega gospodarstva. Verjamem, da nam bosta pomagala po vseh svojih močeh, in se vama zato vnaprej zahvaljujem. 

Delujmo veselo, ohrabrujoče, razumevajoče, razumno, duhovno poglobljeno na vseh nivojih naših skupnosti od družin do rodovin, vaških skupnosti, športnih, kulturnih in drugih društev, delovnih skupnosti v javnem sektorju in gospodarstvu, v šolah in zavodih, v podjetjih in ustanovah ter drugod. Tako bo naš boj za preživetje na Ajdovskem še bolj uspešen in tako bo še večji naš prispevek k boju za družbene spremembe v Sloveniji.

Veselimo se naše odločnosti za boj za preživetje in za boljši jutri ter za obstoj slovenskega naroda!

Čestitam letošnjim nagrajencem: prejemniku petomajskega priznanja, prejemnikom občinskih priznanj in prejemniku spominskega priznanja ter se vam zahvaljujem za vaš prispevek!

Spoštovane občanke in občani občine Ajdovščina, ob občinskem prazniku petem maju Vam prisrčno čestitam!

Župan Marjan Poljšak