Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 23.04.2013
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-16/2013-3

Datum: 23.4.2013

  

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer, na parc. št. 2156/0 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 18,25m in širini 0,5m, in elektro voda v dolžini 17,25m in širini 0,5m, kot vse izhaja iz skice, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 574/0  k.o. 2399 Planina.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK l.r.