Popravek povabila bankam k sodelovanju

datum: 19.03.2013
kategorija: Javna naročila

V povabilu bankam k sodelovanju, ki je bilo na naši spletni strani objavljeno 8. marca 2013, se delno popravlja sklop 2.

V povabilu bankam k sodelovanju objavljenem na spletni strani Obcine Ajdovšcina dne 8.3.2013 se popravi sklop 2, tako da se pravilno glasi:


Sklop 2 – krediti za spodbujanje razvoja malega gospodarstva
1. ciljna obrestna mera za kreditojemalce: 6 mesecni EURIBOR + 0;
2. izhodišcna obrestne mera banke: 6 mesecni EURIBOR + 4,5;
3. višina subvencije: 40.000,00€ Obcina Ajdovšcina, 2.000,00€ Obmocna obrtna
zbornica Ajdovšcina in 25.000,00€ Obcina Vipava, skupaj 67.000,00€
4. odplacilna doba:
- za kredite za nakup premicnin (ne glede na višino kredita) ter kredite za nakup
oziroma izgradnjo nepremicnin do višine kredita 25.000 EUR je odplacilna doba
5 let in višina subvencije 13.000,00€
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremicnin od 25.001 EUR do višine
kredita 50.000 EUR je odplacilna doba 7 let in višina subvencije 27.000,00€;
- za kredite za nakup oziroma izgradnjo nepremicnin nad višino kredita 50.001
EUR je odplacilna doba 10 let in višina subvencije 27.000,00€.
5. moratorij na odplacevanje kredita: do 31.12.2013
6. stroški odobritve: maksimalno 75€ ne glede na višini kredita
7. stroški vodenja kredita: maksimalno 0,2% od stanja kredita enkrat letno
Ostali elementi povabila ostanejo nespremenjeni.
 

OBCINA AJDOVŠCINA

Popravek povabila bankam k sodelovanju

Povabilo bankam k sodelovanju 2013