Javni razpis za delovno mesto čistilke za občinsko upravo

datum: 14.02.2013
kategorija: Javni razpisi

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za zasedbo delovnega mesto čistilke za občinsko upravo.

Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih razmerjih  (Uradni list št. 42/02, 103/07) in Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št.  63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009 Odl.US: U-I-136/07-13O) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, objavlja

Javni razpis za delovno mesto čistilka za občinsko upravo

Občina Ajdovščina, objavlja javni razpis za zasedbo prostega delovnega mesta: čistilka (II)

Na delovno mesto želimo zaposliti naslednje število delavcev:  1      

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela:  ČISTILKA II - M/Ž  

Opis del in nalog:  ČIŠČENJE PROSTOROV IN NOTRANJE OPREME OBČINSKE UPRAVE, DVORANE PRVE SLOVENSKE VLADE, DOMA KRAJANOV AJDOVŠČINA IN ROD-A   

Zahtevana pokl./strok. izobrazba: 19999  OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA      

Alternativna pokl./strok. izobrazba:

Nacionalna pokl. kvalifikacija (certifikat):

Trajanje zaposlitve:  nedoločen čas                                                     

Vrsta zaposlitve:  polni delovni čas         

Zahtevane delovne izkušnje:  ne                                                              

Zahtevan vozniški izpit kategorije:  B

Zahtevano znanje jezikov:    SL - slovenski jezik razumevanje-osnovno, govorjenje-osnovno, pisanje-osnovno          

Druga potrebna dodatna znanja, druge zmožnosti/kompetence oz. drugi pogoji za zasedbo:  ZAŽELJENE IZKUŠNJE IZ ČIŠČENJA PROSTOROV IN OPREME      

Zavod naj prosto delovno mesto oz. delo objavi:  Ne želimo objave Zavoda, ker bomo objavo dne: 13.2.2013 zagotovili sami: spletna stran delodajalca in oglasna deska delodajalca      

Kontaktna oseba delodajalca za stike z ZRSZ:  GORDANA KRKOČ, 05 3659123, gordana.krkoc@ajdovscina.si    

Kontakt delodajalca za BO:  GORDANA  KRKOČ, 05 3659123, gordana.krkoc@ajdovscina.si     

Datum sprejema prijave:  13.2.2013 , rok za prijavo je 5 dni od objave na spletni strani Občine Ajdovščina, to je do torka 19.2.2013                                                          

                                                                                           

OBČINA AJDOVŠČINA

Javni razpis za delovno mesto čistilke za občinsko upravo