Govor župana Marjana Poljšaka na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti

datum: 27.12.2012
kategorija: Sporočila za javnost

Vsem čestitam za praznik samostojnosti in enotnosti slovenskega naroda.
Našo voljo do narodne samostojnosti smo izkazali na plebiscitu 23. decembra 1990. Našo voljo do slovenske samostojnosti izkazujemo ves čas in jo bomo tudi v prihodnje. Današnji praznik je posebna priložnost, da to še bolj poudarimo in obenem kritično razmišljamo, kako je z našo samostojnostjo sedaj in kako se bomo zanjo borili v prihodnje.

Pozivanje k enotnosti je pogosto politični in idejni pritisk, s katerim vladajoči skušajo preprečiti upornim, da bi jih kritizirali. Sedaj je čas upora – čas ljudske vstaje, da ljudje povedo, kako sodijo vladajoče in kakšne spremembe zahtevajo. Vsekakor se dogaja in se bo dogajal spopad med različnimi koncepti reševanja krize ter različnimi koncepti ohranjanja slovenske samostojnosti. Dogaja se upor proti nadaljnji razprodaji podjetij in bank v večinski državni lasti. Vladajoči z vsemi medijskimi sredstvi propagirajo, da ni pomembno, kdo je lastnik. Delajo tako, kot da se hočejo rešiti slovenske lastnine; pljuvajo po slovenskem nacionalnem interesu, ki zahteva slovensko lastništvo; za njihov nacionalni interes razglašajo blaginjo, ki naj bi prišla z zagonom tujih investicij. Očitno že vseh dvajset let, v zadnjih osmih letih pa še posebej, delajo na postopnem sesuvanju slovenskega gospodarstva, za prodor tujega kapitala in s tem vpliva.

Odgovorni visoki slovenski politiki se sprenevedajo, kot da oni nimajo nič z krizo, nič z lopovščinami v Sloveniji, nič s sesuvanjem gospodarstva, da najhujših stvari niso vedeli, da je »nevidna pošast krize« kar tako od nekod prišla. Ne bodo nas preslepili , vse je načrtovano in vodeno od tujih sil ob njihovi kolaboraciji. Za vsako zlo obstaja vzrok in krivda, krivci pa to prikrivajo.

Naša bridka stvarnost pove in dokazuje, da so odločujoči v političnih elitah, predvsem pa tisti v ozadju teh elit, sodelovali s tujimi silami oziroma tujimi interesi za postopno uveljavitev takega političnega in gospodarskega sistema v Sloveniji, ki je daje prednost tujim interesom ter tuji lastnini nad nepremičninami in kapitalom v Sloveniji. Drži, kdor ne razčisti preteklosti ne more graditi prihodnosti. Razčistiti bomo morali, katere politične elite, stranke in posamezni visoki politiki so od leta 1985 pa do danes od tujih sil prejemali denarno in temu podobno pomoč za vodenje politike, katere posledica je postopno sesuvanje slovenskega gospodarstva, slovenskega lastništva in s tem slovenske samostojnosti.

Potrebno je onemogočiti nadaljnjo razprodajo slovenske lastnine ali plenjenje, kot je to pred par dnevi označil vodja opozicijske stranke, ki trenutno vodi na lestvicah popularnosti. Tako stvari razume tudi sedanje protestniško gibanje Vseslovenska Ljudska Vstaja, ki tudi zahteva odstop vseh nekdanjih političnih elit. Razume, da so vsi vodilni politiki odgovorni za sesuto gospodarstvo, za sesute finance, za zadolženost, za slabo socialno stanje, ki se še slabša. Vendar obstaja upanje, da se bodo skozi protestno gibanje razvile nove politične sile in nove politične elite, ki bodo korenito spremenile družbeni sistem ter s tem družbene odnose. Je upanje tudi zato, ker večina strank sicer neodločno zagovarja slovenski nacionalni interes v obliki slovenske lastnine in predvsem zato, ker se prej že omenjeni vodja močne opozicijske stranke odločno podaja v boj proti razprodaji, proti plenjenju državne lastnine. Kako vzpodbudno, da se je končno en slovenski politik odločil ostro postaviti se po robu razprodaji nacionalnih interesov. Naravno je, da bodo temu sledile še druge stranke s politiko obrambe nacionalnega interesa. Isto pričakujem od protestniškega gibanja, da se bo še bolj organiziralo in delovalo v podporo slovenski samostojnosti na osnovi gospodarstva ter slovenske lastnine. Zato je upanje v uspeh boja za ohranjanje oziroma obnovo slovenske samostojnosti stvarno in zato smo na današnji dan samostojnosti veseli. Slovenska kolaborantska politika bo poražena!

Pozivam k enotnosti uporniških sil! Ko nas vladajoči pozivajo k enotnosti je njihov namen predvsem, da bi preprečili upor proti njihovi kolaboraciji. Z njimi in njihovo politiko, naklonjeno tujim interesom, smo v nasprotju, in tu ne more biti enotnosti, pač pa boj. Pozivam k enotnosti vseh Slovencev, označenih za leve in za desne, ki zagovarjamo nacionalni interes. Ne bomo se pustili deliti z ideološkimi spori. Sedaj bomo vsi pošteni in narodno zavedni Slovenci, ne glede na ideološke oznake, ki nam jih manipulatorji dajejo, združili sile v enotno moč za ohranitev resnične slovenske samostojnosti.

Jasno nam je, da so tuje sile tako v preteklosti, kot sedaj uporabljale in uporabljajo korupcijo ter druge metode vzpostavljanja odvisnosti tako, da so vodilne politike spremenile in še spreminjajo v svoje kolaborante. Korupcija politikov oziroma politična korupcija, v katero spada tudi trgovina z orožjem, so osnovni politični kriminal, s katerim moramo obračunati, da bi v Sloveniji vzpostavili poštenost in pravičnost. Potem sledi obračun z malverzacijami in krajami: pri lastninjenju podjetij, pri denarju iz državnega proračuna, pri bančnih posojilih, v tajkunskih zgodbah, pri odvajanju denarja na davčne oaze in podobno. Slovenijo moramo spraviti nazaj na normalno pot samostojnosti in gospodarskega razvoja.

Sesuvali so nam podjetja z raznimi političnimi tehnikami kot:

-          vsilili so nam lastninjenje s certifikati in delnicami, da bi nas razdelili, da bi vsak gledal le za svoj interes in ne na skupno dobro, potem so preprečili delavsko delničarstvo ter posredno vzpodbujali delavce, da so delnice večinoma prodali;

-          postavili so parolo, da se mora država umakniti iz podjetij, čeprav je jasno, da na prostem tržišču le država lahko relativno majhna slovenska podjetja učinkovito brani pred nakupi s strani velikega tujega kapitala; vseeno so vladajoči velik delež delnic podjetij obdržali v državni lasti, da so jih potem lahko prodajali za polnjenje državnega proračuna in za njihove malverzacije;

-          potem so vladajoči sodelovali v mednarodni špekulaciji, ki je vplivala preko naših mrež, da so bile delnice naših podjetij strahotno precenjene in da so tajkuni zlahka dobili kredite, ki so seveda temeljili na tujih kreditih našim bankam; zamislite si, kakšna prebrisano prevarantska igra tujih mrež in naših kolaborantov je bila to; potem je sledilo načrtovano sesutje finančnih trgov, tajkuni in podjetja, ki so jih zastavili za kredite so zašli v popoln polom, posledično tudi državne banke in država. Nismo še dovolj razkrili, pa bomo morali, kako je vse to v zadnjih osmih letih zorkestrirala slovenska politika, svetovalna podjetja in bančne strukture ter seveda tuje mreže v ozadju.

Je logično in razumljivo, da temu sledi upor, Vseslovenska Ljudska Vstaja, da bodo tudi določene politične stranke zelo hitro radikalizirale svojo politiko za rešitev slovenskega gospodarstva, za rešitev slovenske samostojnosti in da bomo mi, vsi ostali dobro misleči, k temu pomagali vsak po svojih najboljših močeh in vsi skupaj.

Naj živi boj za slovensko samostojnost! Naj živi boj za obstoj slovenskega naroda!

Župan: Poljšak Marjan