Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 22.11.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Številka: 35024-87/2012-2

Datum: 22.11.2012

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini, ki obsega izgradnjo, potek in vzdrževanje, nadzor in obnovo vodomernega jaška  površine 9,00m2 na parc. št. 1327/3 k.o. 2387 Selo, za nedoločen čas, v  korist vsakokratnega lastnika gospodujočih parcel 314/10 k.o. 2387 Selo in 314/11 k.o. 2387 Selo.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

  

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK