Rekonstrukcija prenosnih plinovodov

datum: 16.11.2012
kategorija: Obvestila

V prostorih Občine Ajdovščina bo še do 23. novembra 2012 javno razgrnjena študija variant rekonstrukcije prenosnih plinovodov, 12. novembra pa je potekala zadnja od štirih javnih obravnav na trasi plinovodov M3, M3B, R32 in R34.

Lidija Balantič, predstavnica Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor je uvodoma predstavila opravljene in prihodnje aktivnosti ter poudarila, da bo pred zaključkom priprave državnega prostorskega načrta potekala še ena razgrnitev in javna obravnava v lokalnih skupnostih, kjer bo trasa predstavljena na parcelo natančno. Trenutno je namreč razgrnjen le koridor, znotraj katerega bo potekala predvidena rekonstrukcija.

Pobudnik rekonstrukcije plinovoda je Direktorat za energijo, ki ga je na javni obravnavi predstavljal Cveto Kosec. Rekonstruiran bo obstoječi plinovod, ki poteka od italijanske meje, po Vipavski dolini mimo Ajdovščine, do Kalc. Bistveni razlog za rekonstrukcijo je obratovalni tlak v obstoječem plinovodu, ki ne novim mednarodnim zahtevam. S povečanjem obratovalnega tlaka se bodo količine plina lahko povečale. Pogoj za obnovo je sprejetje novega državnega prostorskega načrta.   

Predstavnik podjetja Plinovodi d.o.o Mitja Podgorelec je na kratko predstavil investicijski cikel, ki ga podjetje trenutno pelje po vsej Sloveniji. Opozoril je, da je bilo plinovodno omrežje zgrajeno v 70-ih letih ter da je na robu svojih zmogljivosti. V Ajdovščini je bila prva investicija podjetja obnova kompresorske postaje.  

Sledila je še predstavitev poteka koridorja plinovoda iz strani podjetja Projekt Nova Gorica. Predstavnik podjetja, Matjaž Makarovič, je poudaril, da se trasa obstoječega plinovoda ne bo bistveno spreminjala, le na območju akumulacijskega jezera Vogršček bo plinovod potekal izven območja jezera, po južnem bregu.  

Ljudi skrbi, kaj se bo dogajalo s parcelami, predvsem kmetijskimi površinami, kot so vinogradi in podobno. Investitor zagotavlja ureditev parcel v stanje, kakršno je bilo pred gradnjo, po zaključku gradnje torej namembnost parcel ostaja ista.

Pomembno:

Javnost ima v času javne razgrnitve, še do 23. novembra 2012, možnost dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer: pisno na mestih javne razgrnitve, po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana, s pripisom »ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34«, elektronsko na naslov: gp.mzip@gov.si, s pripisom »ŠV in OP za rekonstrukcijo plinovodov M3, M3B, R31, R32 in R34«.

Če vas karkoli zanima, skrbi ali bi želeli kaj vprašati, se oglasite v prostorih Občine Ajdovščina, na Oddelku za okolje in prostor.