Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe v k.o. Skrilje

datum: 14.11.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

            

NAMERA ZA SKLENITEV NEPOSREDNE PRODAJNE POGODBE ZA NEPREMIČNINO V K.O. SKRILJE    

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10 in 75/12) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11 in 42/12) Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, podrubrika Obvestila - občinske nepremičnine, objavlja  

                                            NAMERO

Občina Ajdovščina bo z Bogomirjem Batageljem, Skrilje 57, 5263 Dobravlje, sklenila neposredno prodajno pogodbo za občinsko zemljišče s parc. št. 1241/6 k.o. (2389) Skrilje, površine 43m2, po ceni 30€/m2. Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina. V primeru, da se v roku petnajstih dni od objave namere na spletnem portalu za sklenitev neposredne pogodbe, prijavi še katera zainteresirana stranka, bo Občina Ajdovščina za sklenitev prodajne pogodbe z zainteresiranimi osebami opravila pogajanja o ceni. 

Številka: 478-244/2011-7

Datum: 14.11.2012