Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice in pogodbe o posebni pravici uporabe

datum: 16.10.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

 Številka: 35024-74/2012-3

Datum: 16.10.2012

 

 

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

 

 

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

in

POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

 

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 1327/3 k.o. 2387 Selo, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodomernega jaška v površini 9,00m2, ter posebne pravice uporabe poseganja napušča ostrešja na severovzhodnem delu objekta na parc. št. 314/9 k.o. (2387) Selo,  v zračni prostor dela parc. št. 1327/3 k.o. (2387) Selo, v dolžini 11,27m in širini 0,25m ter skupne površine 2,82m2, kot vse izhaja iz priložene skice v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 314/9 k.o. 2387 Selo.

 

Služnostna pravica in posebna pravica uporabe se nameravata ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

 

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK