Namera o sklenitvi pogode o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 17.09.2012
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine


Številka: 35024-72/2012

Datum: 17.9.2012

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na zemljišču parc. št. 1806/1 k.o. 2394-Velike Žablje, in sicer za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v širini 0,5m in dolžini 32,00m in  elektrovoda po zraku v širini 1,00m in dolžine 24,00m, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 2200/1 k.o. 2394-Velike Žablje. 

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca, vsakokratnega lastnika gospodujoče parcele 2200/1 k.o. 239-Velike Žablje

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK